כשרות מהדרין הופכת עם הזמן למבוקשת ופופולארית יותר בקרב קהל הצרכנים הצורך מוצרי מזון כשרים. כבר מזמן כשרות מהדרין הינה סמל סטטוס לרמת כשרות גבוהה יותר. חברות מכל ענפי המזון מתהדרות בכך שמוצריהן הינם תחת כשרות מהדרין.

ובכל זאת ההבדל המדויק בין כשרות רגילה, לבין כשרות מהדרין לא ברור לחלק גדול מהאוכלוסייה. אז אולי לפני שנדבר על כשרות מהדרין נדייק קצת את כשרות בכלל.

כשרות המזון

באופן קטגורי ניתן לומר כי מזון כשר הוא מזון המותר לאכילה על פי חוקי התורה. הפרטים הרבים המרכיבים את כשרות המזון מחולקים לקטגוריות רבות ולכל אחת מהן קטגוריות משנה לאין סוף. אם מדובר במזון מן החי זה כולל את סוגי בעלי החיים המותרים באכילה ואת היוצא מהם. בהמשך זה כולל את דיני השחיטה המתירים את בעל החיים באכילה ואת הכשרתו לאכילה. אם מדובר במזון מן הצומח קיימים דיני מצוות התלויות בארץ, ערלה, תרומות ומעשרות ושביעית, הפרשת חלה ועוד רבים. קשה לסכם אפילו את הכותרות, אבל הצגנו רק טעימה קטנה כדי להסביר על מה מבוסס הצורך בכשרות.

כשרות מהדרין

כשרות מהדרין במשמעותה הפשוטה של המילה היא שהמזון כשר גם למי שמעוניין להדר ולהקפיד יותר מהבסיס. כשרות מהדרין תהיה כזאת אם היא תכלול את שני המרכיבים המובילים – האחד, כאשר קיימות דעות שונות בהלכה, הקפדה על דעה מחמירה. והדבר השני שהופך את המוצר לכשר למהדרין קשור לרמת הביקורת על מימוש הכשרות, השגחה קפדנית יותר ורמת וודאות מוחלטת יותר שאכן המוצר הוא כשר.

כשרות מהדרין בחלב

גם בכשרות החלב יש כמובן מקום להבדיל בין מוצרים בכשרות רגילה למוצר בכשרות מהדרין. חלב בכשרות מהדרין גם הוא תלוי בשני הפרמטרים שהוזכרו למעלה – וודאות גבוהה יותר בכשרות המוצר והקפדה על הדעות היות מחמירות בדברים בהם קיימות דעות שונות בהלכה.

שנים מהנושאים המפרידים במוצרי החלב בין כשרות רגילה לכשרות מהדרין הינם:

  • חליבה בשבת – לצורך ייצור מוצרי חלב בכשרות מהדרין, ישנה בתנובה הקפדה להפריד בין חלב שנחלב בשבת באופן אסור ובין חלב שנחלב בשבת בהיתר, או חלב שנחלב בימות החול. בעניין זה, מקפידים לכתחילה לא לסמוך על ביטול ברוב, לא על ביטול בשישים ולא על המתנה במוצאי-שבת 'בכדי שיעשו', ומערכת ההשגחה של תנובה מבקרת בכל המשקים על מנת לוודא שהחלב שנחלב בשבת באיסור לא יתערב בחלב המאושר ככשר למהדרין.
  • חלב נוכרים – יהודים רבים בעולם סומכים על הדעות המקלות ומשתמשים כיום בחלב שנחלב ללא נוכחות יהודי בזמן החליבה, ואילו אחרים חוששים שמדובר בגזירה שלא בטלה גם בימינו ומקפידים לצרוך רק חלב ישראל, כלומר, חלב שנחלב בנוכחות ישראל. יש גם מי שמקלים דווקא בחלב שנחלב לגבינה או בחלב שנעשה לאבקה ברשות נכרי.